ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر داريوش ايران پور  

   دکتر داريوش ايران پور   
سمت: مدیر گروه قلب
دانشیاربخش قلب و عروق


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر داريوش ايران پور  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >