ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده پزشکی

  گروه کودکان

  گروه جراحی

  گروه داخلي

  گروه زنان

  گروه اورولوژي

  گروه بيهوشي

  گروه پزشكي اجتماعي
گروه پزشکی اجتماعی جزء گروههای بالینی است که از سال اول تا هفتم دروس مختلف دانشجویان پزشکی را پوشش می دهد.
  گروه آسیب شناسی

  گروه روانپزشکی

  گروه چشم

  گروه گوش و حلق و بینی

  گروه رادیولوژی

  گروه نرولوژی

  گروه پوست

  گروه قلب

  گروه سیاستگذاری سلامت

  گروه عفونی

  گروه ایمونولوژی و آلرژی

  گروه بیوشیمی

  گروه زبان

  گروه ژنتیک

  گروه فارماکولوژی

  گروه فیزیولوژی

  گروه علوم تشریحی

  گروه میکروب و قارچ شناسی

 

  فهرست اساتید  دانشکده پزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر بهرام احمدی
  دکتر ليلا رضايي
  دکتر زینب علیپور
  دکتر افشين استوار
  دکتر سيد رضا رفيع
  دکتر عبدالمجيد عمراني
  دکتر مجيد اسدي
  دکتر سیدجواد رکاب پور
  دكتر شكراله فرخي
  دکتر عاطفه اسفندیاری
  دکتر محبوبه رمضان زاده
  پرويز فرزادی نیا
  دكتر بنفشه اسماعيل زاده
  دکتر محمد رضا روان بد
  دکتر محمدرضا فرزانه
  دکتر سکینه افراخته
  دکتر احمد رياضي
  دکتر فاطمه فرشادپور
  دکتر سيد سجاد اقبالي
  دکتر علیرضا رئیسی
  دکتر محمدرضا فریبرزی
  دکتر صمد اكبر زاده
  دكتر محمدعلي زارع
  دکتر سعیده فیروزبخت
  دکتر زهرا اكبري
  دکتر ساسان زائری
  دکتر خديجه قاسمي
  دکتر سحر الماسي ترك
  دکتر سودابه زنده بودی
  دکتر مجتبی کشاورز
  دکتر محمد اميري
  دکتر هدایت سالاری
  دکتر سعید کشمیری
  دکتر اعظم اميني
  دكتر هومان سليمي پور
  دکتر محمدرضا كلانترهرمزي
  دکتر عبدالطيف اميني
  دکتر محمد سیدآبادی
  دکتر آنالي محسني آزاد
  دکتر عبدالرسول انوري پور
  دکتر رامين سيديان
  دکتر سودابه محمدی
  دکتر داريوش ايران پور
  دكتر ابراهيم شفيعي
  دکتر مهدی محمودپور
  دکتر افشار بارگاهي
  محترم شكريان
  دکتر داراب مشتاقي
  دکتر مهرزاد بحتويي
  دکتر مژگان شمس
  دکتر نسرین مظفری
  افشين برازش
  دکتر هوشنگ شهرياري
  دکتر نیلوفر معتمد
  محمدامین بهرامی
  دکتر افشين شيركاني
  دکتر علي موحد
  دکتر بابک بیگی
  دکتر جمشيد صابري فرد
  دکتر سیده طاهره موسوی
  دکتر محمدرضا پوربهي
  دکتر مهدي صادقي
  دکتر كامران ميرزائي
  دکتر خليل پورخليلي
  دکتر معصومه صالحی
  دکتر مصطفي ميرزائي
  دکتر سعيد تاج بخش
  دکتر آزیتا صالحی فر
  دکتر نيما ناصحي
  دکتر مهدیه جمشیدی
  دکتر زهرا صداقت
  دکتر ايرج نبي پور
  محمد جمیری
  دکتر رضا طاهرخانی
  دکتر عبدالرضا نجفي اناركي
  دکتر گيسو حاتمي
  دکتر سيدمحمدصالح طبيب
  دکتر رضا نعمتی
  دکتر محمد علي حقيقي
  دکتر سيدمسعود طبيب
  دکتر زهره نعیمی
  دکتر فاطمه خسروي زادگان
  دكتر ماريا ظهيري
  دکتر سودابه نمازي
  دكتر علي اكبر خنسير
  دکتر مولود عباس زاده
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر الهام رحماني
  دکتر فرهاد عباسي
  دکتر كتايون وحدت
  دکتر راضیه رستگار
  دکتر محمد زكي عباسي
  دکتر ارمغان وفافر
  دکتر رامین رضایی
  دکتر احمد عرب کیا
  دکتر عباس هادي پور
  دکتر ميكائيل رضايي
  دکتر ابراهيم عصفوري
  دکتر عامر يزدانپرست
 
< >