ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده پزشکی

  گروه کودکان

  گروه جراحی

  گروه داخلي

  گروه زنان

  گروه اورولوژي

  گروه بيهوشي

  گروه پزشكي اجتماعي
گروه پزشکی اجتماعی جزء گروههای بالینی است که از سال اول تا هفتم دروس مختلف دانشجویان پزشکی را پوشش می دهد.
  گروه آسیب شناسی

  گروه روانپزشکی

  گروه چشم

  گروه گوش و حلق و بینی

  گروه رادیولوژی

  گروه نرولوژی

  گروه پوست

  گروه قلب

  گروه سیاستگذاری سلامت

  گروه عفونی

  گروه ایمونولوژی و آلرژی

  گروه بیوشیمی

  گروه زبان

  گروه ژنتیک

  گروه فارماکولوژی

  گروه فیزیولوژی

  گروه علوم تشریحی

  گروه میکروب و قارچ شناسی

 

  فهرست اساتید  دانشکده پزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر بهرام احمدی
  دکتر ليلا رضايي
  دکتر عبدالمجيد عمراني
  دکتر افشين استوار
  دکتر سيد رضا رفيع
  دكتر شكراله فرخي
  دکتر مجيد اسدي
  دکتر سیدجواد رکاب پور
  پرويز فرزادی نیا
  دکتر عاطفه اسفندیاری
  دکتر محبوبه رمضان زاده
  دکتر محمدرضا فرزانه
  دكتر بنفشه اسماعيل زاده
  دکتر محمد رضا روان بد
  دکتر فاطمه فرشادپور
  دکتر سکینه افراخته
  دکتر احمد رياضي
  دکتر محمدرضا فریبرزی
  دکتر سيد سجاد اقبالي
  دکتر علیرضا رئیسی
  دکتر سعیده فیروزبخت
  دکتر صمد اكبر زاده
  دكتر محمدعلي زارع
  دکتر خديجه قاسمي
  دکتر زهرا اكبري
  دکتر ساسان زائری
  دکتر مجتبی کشاورز
  دکتر سحر الماسي ترك
  دکتر سودابه زنده بودی
  دکتر سعید کشمیری
  دکتر محمد اميري
  دکتر هدایت سالاری
  دکتر محمدرضا كلانترهرمزي
  دکتر اعظم اميني
  دكتر هومان سليمي پور
  دکتر آنالي محسني آزاد
  دکتر عبدالطيف اميني
  دکتر محمد سیدآبادی
  دکتر سودابه محمدی
  دکتر عبدالرسول انوري پور
  دکتر رامين سيديان
  دکتر مهدی محمودپور
  دکتر داريوش ايران پور
  دكتر ابراهيم شفيعي
  دکتر داراب مشتاقي
  دکتر افشار بارگاهي
  محترم شكريان
  دکتر نسرین مظفری
  دکتر مهرزاد بحتويي
  دکتر مژگان شمس
  دکتر نیلوفر معتمد
  افشين برازش
  دکتر هوشنگ شهرياري
  دکتر علي موحد
  محمدامین بهرامی
  دکتر افشين شيركاني
  دکتر سیده طاهره موسوی
  دکتر بابک بیگی
  دکتر جمشيد صابري فرد
  دکتر كامران ميرزائي
  دکتر محمدرضا پوربهي
  دکتر مهدي صادقي
  دکتر مصطفي ميرزائي
  دکتر خليل پورخليلي
  دکتر معصومه صالحی
  دکتر نيما ناصحي
  دکتر سعيد تاج بخش
  دکتر آزیتا صالحی فر
  دکتر ايرج نبي پور
  دکتر هاجر جابری
  دکتر زهرا صداقت
  دکتر عبدالرضا نجفي اناركي
  دکتر مهدیه جمشیدی
  دکتر رضا طاهرخانی
  دکتر رضا نعمتی
  محمد جمیری
  دکتر سيدمحمدصالح طبيب
  دکتر زهره نعیمی
  دکتر گيسو حاتمي
  دکتر سيدمسعود طبيب
  دکتر سودابه نمازي
  دکتر محمد علي حقيقي
  دكتر ماريا ظهيري
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر فاطمه خسروي زادگان
  دکتر مولود عباس زاده
  دکتر كتايون وحدت
  دكتر علي اكبر خنسير
  دکتر فرهاد عباسي
  دکتر ارمغان وفافر
  دکتر الهام رحماني
  دکتر محمد زكي عباسي
  دکتر عباس هادي پور
  دکتر راضیه رستگار
  دکتر احمد عرب کیا
  دکتر فروغ یوسفی
  دکتر رامین رضایی
  دکتر ابراهيم عصفوري
  دکتر عامر يزدانپرست
  دکتر ميكائيل رضايي
  دکتر زینب علیپور
 
< >