ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست اساتید  دانشکده پزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر بهرام احمدی
  دکتر سيد رضا رفيع
  دکتر ابراهيم عصفوري
  دکتر افشين استوار
  دکتر سیدجواد رکاب پور
  دکتر زینب علیپور
  دکتر مجيد اسدي
  دکتر محبوبه رمضان زاده
  دکتر عبدالمجيد عمراني
  دکتر عاطفه اسفندیاری
  دکتر محمد رضا روان بد
  دكتر شكراله فرخي
  دكتر بنفشه اسماعيل زاده
  دکتر احمد رياضي
  پرويز فرزادی نیا
  دکتر سکینه افراخته
  دکتر علیرضا رئیسی
  دکتر محمدرضا فرزانه
  دکتر سيد سجاد اقبالي
  دكتر محمدعلي زارع
  دکتر فاطمه فرشادپور
  دکتر صمد اكبر زاده
  دکتر جعفر زارعی زاده
  دکتر محمدرضا فریبرزی
  دکتر زهرا اكبري
  دکتر ساسان زائری
  دکتر سعیده فیروزبخت
  دکتر سحر الماسي ترك
  دکتر سودابه زنده بودی
  دکتر خديجه قاسمي
  دکتر محمد اميري
  دکتر هدایت سالاری
  دکتر مجتبی کشاورز
  دکتر اعظم اميني
  دكتر هومان سليمي پور
  دکتر سعید کشمیری
  دکتر عبدالطيف اميني
  دکتر محسن سمیع الادب
  دکتر علی کظیمی
  دکتر عبدالرسول انوري پور
  دکتر محمد سیدآبادی
  دکتر محمدرضا كلانترهرمزي
  دکتر داريوش ايران پور
  دکتر رامين سيديان
  دکتر آنالي محسني آزاد
  دکتر افشار بارگاهي
  دكتر ابراهيم شفيعي
  دکتر سودابه محمدی
  دکتر مهرزاد بحتويي
  محترم شكريان
  دکتر مهدی محمودپور
  افشين برازش
  دکتر مژگان شمس
  دکتر نسرین مظفری
  محمدامین بهرامی
  دکتر هوشنگ شهرياري
  دکتر نیلوفر معتمد
  دکتر بابک بیگی
  دکتر الهام شیخ ابومسعودی
  دکتر علي موحد
  دکتر محمدرضا پوربهي
  دکتر افشين شيركاني
  دکتر سیده طاهره موسوی
  دکتر خليل پورخليلي
  دکتر جمشيد صابري فرد
  دکتر كامران ميرزائي
  دکتر سعيد تاج بخش
  دکتر مهدي صادقي
  دکتر مصطفي ميرزائي
  دکتر هاجر جابری
  دکتر معصومه صالحی
  دکتر نيما ناصحي
  دکتر مهدیه جمشیدی
  دکتر آزیتا صالحی فر
  دکتر ايرج نبي پور
  محمد جمیری
  دکتر زهرا صداقت
  دکتر عبدالرضا نجفي اناركي
  دکتر گيسو حاتمي
  دکتر رضا طاهرخانی
  دکتر رضا نعمتی
  دکتر محمد علي حقيقي
  دکتر سيدمحمدصالح طبيب
  دکتر زهره نعیمی
  دکتر فاطمه خسروي زادگان
  دکتر سيدمسعود طبيب
  دکتر سودابه نمازي
  دكتر علي اكبر خنسير
  دكتر ماريا ظهيري
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر الهام رحماني
  دکتر مولود عباس زاده
  دکتر كتايون وحدت
  دکتر راضیه رستگار
  دکتر فرهاد عباسي
  دکتر عباس هادي پور
  دکتر رامین رضایی
  دکتر محمد زكي عباسي
  دکتر فروغ یوسفی
  دکتر ميكائيل رضايي
  دکتر احمد عرب کیا
  دکتر عامر يزدانپرست
  دکتر ليلا رضايي
 
< >