دانشكده پزشكي


 

 


چارت سازمانی دانشكده پزشكي
Skip Navigation Links.
Collapse   رياست   رياست
  دكتر اعظم امینی
  دكتر مهدی محمودپور
  دكتر علی موحد
  مژگان مهر افشاری
Collapse   واحد آموزش   واحد آموزش
  -----
  دکتر علی موحد
  دکتر مهدی محمود پور
  سیده نورا امینی
  مریم خسروی
  راضيه اعتمادي پور
Collapse   گروهای آموزشی   گروهای آموزشی
Collapse   گروه علوم پایه   گروه علوم پایه
  آسیب شناسی و تشریح
  ایمنی شناسی و آلرژی
  بیوشیمی
  فارماکولوژی
  فیزیولوژی
  میکروب شناسی
Collapse   علوم بالینی   علوم بالینی
Collapse   گروه اطفال   گروه اطفال
  دکتر سید صالح طبیب
  دکتر عامر یزدانپرست
  دکتر افشین شیرکانی
  دکتر معصومه بلیلا
  دکتر عبدالمجید عمرانی
  دکتر گیسو حاتمی
  دکتر خدیجه قاسمی
Collapse   گروه داخلی   گروه داخلی
  دکتر محمد رضا روان بد
  دکتر اعظم امینی
  گروه جراحی
  گروه زنان
  گروه ارولوژی
  بیهوشی
  گروه پزشکی اجتماعی
  گروه پوست
  گروه رادیولوژی
  گروه روانپزشکی
  گروه چشم
  گروه گوش و حلق و بینی
  گروه قلب
  گروه نرولوژی
Collapse   واحد تحصیلات تکمیلی   واحد تحصیلات تکمیلی
  دکتر مهدی محمود پور
  دکتر علی موحد
  محبوبه زنده بودی
Collapse   واحد توسعه آموزش پزشکی(EDO)   واحد توسعه آموزش پزشکی(EDO)
  دکتر فاطمه فرشادپور
  عاتکه ترکزاده
  فاطمه محمدی
Collapse   واحد پژوهشی   واحد پژوهشی
  دکتررضا طاهر خانی
  محبوبه زنده بودی
  حسن صداقت
Collapse   واحد امور عمومی   واحد امور عمومی
  مریم روان بد
  جاوید دریانوردی
  مژگان مهر افشاری
  امیر محمدپور

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >