آیین نامه ها/ بخش نامه ها/دستورالعمل ها

1398/7/29 0:0

دستورالعمل نحوه ارائه و ارزشیابی پایان نامه


دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه


دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشکده پزشکی


شیوه نامه جایگزینی پایان نامه های پزشکی(وزارتی)

شیوه نامه جایگزینی پایان نامه های پزشکی(دانشگاهی)

 تاریخ بروز رسانی:   18 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >