تاريخچه دانشکده پزشکی

1391/2/10 0:0

 تاریخچه دانشکده پزشکی :

پذیرش دانشجو ی رشته پزشکی از سال 1369، با پذیرش تعداد 25 نفر دانشجوی زن و مرد انجام گرفت که در آن زمان به دلیل عدم برخورداری از امکانات کافی و مجهز نبودن دانشکده دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بندر عباس به صورت مهمان شروع به تحصیل نمودند. بعد از تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1374 و پذیرش دانشجوی پزشکی در آن، دانشکده علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافت و ضمن ثبت نام از دانشجويان جديد، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های بندر عباس و شیراز نيز جهت ادامه تحصیل به این دانشکده انتقال یافتند. و رشته پزشكي به صورت مستقل اقدام به پذيرش و تربيت دانشجوي رشته پزشكي عمومي در مقطع دكتراي حرفه اي نمود.
در سال 1387 با كسب مجوز از وزارت متبوع و به صورت مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اولين دانشجوي مقطع كارشناس ارشد دانشگاه در رشته ميكروب شناسي پزشكي پذيرفته شد كه پس از گذراندن دروس تئوري در دانشگاه فوق، ادامه تحصيل خود را در اين دانشكده آغاز نمودند.كه از سال 1388 دانشكده پزشكي به صورت مستقل اقدام به پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي نمود.
در سال 1390 رشته دستياري پزشكي اجتماعي تاسيس و دستيار تخصصي در اين مقطع پذيرش گرديد.
در سال 1391 رشته بيماري هاي داخلي تاسيس گرديد و تربيت دستيار در مقطع تخصص پزشكي باليني در اين رشته آغاز شد.
رشته تخصص جراحي عمومي از سال 1392 تاسيس و پذيرش دستيار تخصصي در اين رشته آغاز گرديد.
در سال 1393 مجوز تاسيس رشته بيوشيمي باليني صادر و 4 دانشجو از نيمسال دوم 93 شروع به تحصيل نمودند.

درسال 1396 مجوز تاسیس رشته تخصص اطفال صادر شد و برای اولین بار در مهرماه 1397 دانشجویان تخصص اطفال در این دانشکده مشغول به تحصیل شدند.
 

 


تاریخ بروز رسانی:   5 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >