معاون پژوهشی

1397/9/2 0:0

 

 
 

      دکترساسان زائری
       متخصص فارماکولوژی
       عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

       تلفن تماس:33320657 - 077

      آدرس الکترونیک:s.zaeri@bpums.ac.ir

        


تاریخ بروز رسانی:   10 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >