معاون پژوهشی

1397/9/2 0:0

 


      دکتر خلیل پورخلیلی
      دکتری تخصصی فیزیولوژی
       عضو هیئت علمی دانشگاه/دانشیار

       تلفن تماس:33320657 - 077

      آدرس الکترونیک: kh_pourkhalili@yahoo.com

        

شرح وظایف:

  • نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی دانشکده
  • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
  • اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته به دانشکده
  • همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی  با دانشگاه و سایر موسسات
  • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه دانشکده
  • برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب
  • هدایت ،هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده


 


تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >