رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی( EDO)

1391/3/1 0:0

 

 

دکتر فاطمه فرشاد پور

Ph.D ویروس شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

تلفن تماس 33320657-077

آدرس الکترونیک: F.farshadpour@yahoo.com

 

 


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >