معاون آموزشی علوم پايه

1401/2/31 0:0

                  

دکتر افشین برازش

Ph.D میکروب شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار
تلفن تماس: 33320657- 077

آدرس الکترونیک: afshin914@ gmail.com


تاریخ بروز رسانی:   21 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >