معاون آموزشی علوم پايه

1391/2/31 0:0

                      

 دکتر علی موحد
Ph.D بیوشیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه/استاد تمام

تلفن تماس: 33320657- 077

آدرس الکترونیک: amovahed58@gmail.com


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >