رياست دانشكده پزشكي

1400/2/27 0:0

 

 
 

      دکترساسان زائری
       دکتری تخصصی فارماکولوژی
       عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

       تلفن تماس:33320657 - 077

      آدرس الکترونیک: s.zaeri@bpums.ac.ir

        

 شرح وظایف رئیس دانشکده

 ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به معاونین و مدیران گروه

  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود
  •  انتصاب معاونین دانشکده، نظارت بر انتخاب مدیران گروه های علوم پایه و بالینی
  • بررسی صلاحیت معاونان و مدیران گروه های آموزشی
  • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
  • نظارت و ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
  • ارزیابی عملکرد سالانه دانشکده و بهبود آن
  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های بخش های مختلف دانشکده و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق  روش های اصولی و منطقی مدیریت

 

کلمات کلیدی:
رییس     دانشکده     پزشکی     نادر     شکیب     آزاد    
متخصص     خون        

تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >