منابع و مراجع درس  آناتومی 2  توسط  دكتر ماريا ظهيري  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آناتومی 2  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 male 1 2/05 MB دانلود
2 male2 994/29 kB دانلود
3 female1 1/95 MB دانلود
4 female2 1/86 MB دانلود
5 pelvic blood supply 1/30 MB دانلود
6 pelvic nerves 1/08 MB دانلود
7 perinum2 1/83 MB دانلود
8 pelvic viscera 725/87 kB دانلود
9 pelvic bone 1/38 MB دانلود
10 pelvic muscles 1/16 MB دانلود
1

< >