منابع و مراجع درس  علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز  توسط  دكتر ماريا ظهيري  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Ant. wall of Abdomen1,2 4/02 MB دانلود
2 Peritoneum 914/28 kB دانلود
3 ABDOMINAL OESOPHAGUS, STOMACH 1/30 MB دانلود
4 small intestine1 3/05 MB دانلود
5 large intestine 6/02 MB دانلود
6 Posterior abdominal wall and retroperitoneum 5/37 MB دانلود
7 Retroperitoneum 2 8/25 MB دانلود
1

< >