منابع و مراجع درس  علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)  توسط  دكتر ماريا ظهيري  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 upper limb as whole 19/73 MB دانلود
2 lower limb3 10/63 MB دانلود
3 tarhe dars 76/19 kB دانلود
4 chart 70/77 kB دانلود
5 chart 70/77 kB دانلود
6 نتایج کوییز 2 14/16 kB دانلود
7 نتایج کتبی نهایی ----
8 نتایج کتبی نهایی 70/29 kB دانلود
9 علوم تشریح اسکلتی عضلانی - تئوری 257/90 kB دانلود
10 علوم تشریح اسکلتی عضلانی- عملی 208/46 kB دانلود
11 علوم تشریح اسکلتی عضلانی - عملی- تایم تیبل 193/47 kB دانلود
12 علوم تشریح اسکلتی عضلانی- تئوری - جدول زمانبندی 194/32 kB دانلود
1

< >