منابع و مراجع درس  علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


  علوم تشریح دستگاه اعصاب 248
جلسه نخست- پزشکی 97

دریافت فایل پیوست


   اسلایدها و منابع آموزشی درس  علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جلسه دوم نوروآناتومی 2/73 MB دانلود
2 جلسه اول نوروآناتومی 12/28 MB دانلود
3 جلسه سوم نوروآناتومی 9/84 MB دانلود
1

< >