منابع و مراجع درس  كار آموزي كودكان  توسط  دکتر سيدمحمدصالح طبيب  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  كار آموزي كودكان  توسط  دکتر سيدمحمدصالح طبيب  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 RDS 1/83 MB دانلود
2 teratogenicity 736/50 kB دانلود
3 asphyxia 1/25 MB دانلود
4 neonatal sepsis 1/32 MB دانلود
5 torch 20/76 MB دانلود
6 supplements 275/00 kB دانلود
7 fluid therapy 73/50 kB دانلود
8 jaundice 2/58 MB دانلود
9 IUGR 5/90 MB دانلود
1

< >