منابع و مراجع درس  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران  توسط  دکتر سودابه محمدی  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران  توسط  دکتر سودابه محمدی  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جدول زمان بندی 103/79 kB دانلود
2 تعریف و کاربردهای اپیدمیولوژی 164/33 kB دانلود
3 مفاهیم اپیدمیولوژی 534/12 kB دانلود
4 سلامت و بیماری 80/18 kB دانلود
5 پیش‌‌آگهی 596/43 kB دانلود
6 سطوح پیشگیری 483/11 kB دانلود
7 سطوح پیشگیری 291/19 kB دانلود
8 نقش عوامل مختلف در ایجاد بیماری 843/02 kB دانلود
9 روش‌های انتقال بیماری 89/67 kB دانلود
10 شاخص‌های بهداشتی 692/05 kB دانلود
11 غربالگری 457/86 kB دانلود
12 انواع مطالعات 563/19 kB دانلود
13 انواع اپیدمی، کنترل اپیدمی 467/41 kB دانلود
14 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی بیماری‌های واگیردار2 488/16 kB دانلود
15 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی بیماری‌های واگیردار 1 182/61 kB دانلود
16 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی شرایط و بیماری‌های غیر واگیر 693/82 kB دانلود
17 طرح درس سال 98-97 81/50 kB دانلود
18 برنامه زمان‌بندی سال 99-98 181/42 kB دانلود
19 طرح درس 99-98 151/69 kB دانلود
20 اپیدمیولوژی دکتر محمدی نیمسال دوم99-98 151/69 kB دانلود
1

< >