منابع و مراجع درس  تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)  توسط  دكتر ابراهيم شفيعي  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)  توسط  دكتر ابراهيم شفيعي  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس 108/50 kB دانلود
2 طرح درس 149/50 kB دانلود
1

< >