منابع و مراجع درس  فارماكولوژي عمومی(دندانپزشکی)  توسط  رامين سيديان  


  PICKETT, F. A. & TEREZHALMY, G. T. 2009. Basic principles of pharmacology with dental hygiene applications, Lippincott Williams & Wilkins. 614


   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فارماكولوژي عمومی(دندانپزشکی)  توسط  رامين سيديان  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فارماکولوژی گروه دندان پزشکی 129/67 kB دانلود
2 Shock 825/50 kB دانلود
3 فارماکولوژی سیستم خودکار بدن 801/42 kB دانلود
4 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک 941/19 kB دانلود
5 داروهای قلب و عروق 657/20 kB دانلود
6 فارماکولوژی بیماری های اعصاب 1/13 MB دانلود
7 بی هوش کننده ها و بی حس کننده ها و اپیوییدها 815/13 kB دانلود
8 داروهای آنتی هیستامین و ناراحتی های تنفسی 655/18 kB دانلود
9 فارماکولوژی غدد درون ریز و دوپینگ 1/06 MB دانلود
10 فارماکولوژی گوارش و خون 735/48 kB دانلود
11 پوکی استخوان و هورمون های جنسی 893/77 kB دانلود
12 فارماکولوژی دیابت 777/71 kB دانلود
13 داروهای آنتی میکروبیال 1/58 MB دانلود
14 کورتیکواسترویید ها و داروهای کاهنده وزن 887/33 kB دانلود
15 اشکال دارویی 344/87 kB دانلود
16 هیپرلیپیدمی 797/05 kB دانلود
17 داروهای بیماری روانی 1/13 MB دانلود
18 داروهای ضد درد 814/99 kB دانلود
1

< >