منابع و مراجع درس  داروشناسی  توسط  رامين سيديان  


  فارماکولوژی داروهای ژنریک ایران -ویراست ششم-دکتر اسماعیل صائبی 112


   اسلایدها و منابع آموزشی درس  داروشناسی  توسط  رامين سيديان  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فارماکولوژی سیستم خودکار بدن 801/42 kB دانلود
2 CV 24/79 kB دانلود
3 داروهای قلب و عروق 657/20 kB دانلود
4 فارماکولوژی بیماری های اعصاب 1/13 MB دانلود
5 بی هوش کننده ها و بی حس کننده ها و اپیوییدها 815/13 kB دانلود
6 داروهای آنتی هیستامین و ناراحتی های تنفسی 655/18 kB دانلود
7 فارماکولوژی گوارش و خون 735/48 kB دانلود
8 فارماکولوژی دیابت 777/71 kB دانلود
9 پوکی استخوان و هورمون های جنسی 893/77 kB دانلود
10 داروهای آنتی میکروبیال 1/58 MB دانلود
11 کورتیکواسترویید ها و داروهای کاهنده وزن 887/33 kB دانلود
12 سیستم اتونومیک 1/01 MB دانلود
13 هیپرلیپیدمی 797/05 kB دانلود
14 داروهای مورد استفاده در سیستم خون ساز 913/23 kB دانلود
15 داروهای بیماری های روانی 1/13 MB دانلود
16 داروهای ضد درد 814/99 kB دانلود
17 فشارخون 2/06 MB دانلود
18 درد قفسه سینه 174/41 kB دانلود
19 مخدر 258/91 kB دانلود
20 اعتیاد 393/68 kB دانلود
21 شوک 2/48 MB دانلود
22 اپیویید های موجود در بیمارستان 361/17 kB دانلود
23 گزش 1/96 MB دانلود
24 روش های پیشگیری از حاملگی 328/01 kB دانلود
25 داروهای موثر در بارداری 516/53 kB دانلود
26 داروهای بیماری های روانی 1/15 MB دانلود
27 oipids 195/32 kB دانلود
28 طرح درس 196/78 kB دانلود
29 آشنایی با فارماکولوژی 1/38 MB دانلود
30 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک 941/19 kB دانلود
1

< >