ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر سيدمسعود طبيب  

     
سمت: عضو هیئت علمی
استادیار گروه داخلی فوق تخصص گوارش


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۸

< >