ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محمد علي حقيقي  

   دکتر محمد علي حقيقي   
سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه میکروبشناسی و انگل شناسی
متخصص میکروب شناسی


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر محمد علي حقيقي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >