ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر پرويز فرزادی نیا  

   دکتر پرويز فرزادی نیا   
سمت: معاون علوم پایه
متحصص علوم تشریحی
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو هیت علمی دانشگاه از سال 1373
مدیر گروه اناتومی از بهمن 1373 لغایت تا بهمن 1382
معاون آموزشی دانشکده ی پزشکی از بهمن 1383 تا کنون
فلوشیپ بیوتکنولوژی ناباروری از کشور ژاپن دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر پرويز فرزادی نیا  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >