منابع و مراجع درس  مقدمات علوم تشریح (پزشکی)  توسط  دکتر پرويز فرزادی نیا  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  مقدمات علوم تشریح (پزشکی)  توسط  دکتر پرويز فرزادی نیا  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بافت نظری 110/81 kB دانلود
2 طرح درس بافت عملی 312/85 kB دانلود
3 برنامه زمانبندی بافت نظری 110/81 kB دانلود
4 برنامه زمانبندی بافت عملی 101/27 kB دانلود
5 طرح درس 111/50 kB دانلود
1

< >