ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر فاطمه فرشادپور  

   دکتر فاطمه  فرشادپور   
سمت: مدیر گروه ویروس شناسی
تخصص: دکتری تخصصی ( Ph.D) ویروس شناسی پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار گروه ویروس شناسی
 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر فاطمه فرشادپور  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >