ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر افشار بارگاهي  

   دکتر افشار بارگاهي   
سمت: عضو هیئت علمی
استادیار دانشگاه


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر افشار بارگاهي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >