ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر زهرا اكبری  

   دکتر زهرا اكبری   
سمت: مدیر گروه
استادیار گروه فیزیولوژی


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر زهرا اكبری  
   تابلوی اعلانات 

  ساعات مراجعه جهت مشاوره
ساعت 10-8 و 13-12یکشنبه و سه شنبه دانشکده پزشکی


تعداد بازدید:   ۱

< >