منابع و مراجع درس  فیزیولوژی گوارش(پزشکی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


  طرح درس فیزیولوژی گوارش پزشکی 923
دریافت فایل پیوست


   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فیزیولوژی گوارش(پزشکی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فیزیولوژی گوارش 37/12 kB دانلود
2 طرح درس 69/07 kB دانلود
1

< >