منابع و مراجع درس  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)  توسط  دکتر زهرا اكبری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه سیستم عصبی 2/04 MB دانلود
2 اسلایدهای اعصاب 5/07 MB دانلود
3 درسنامه درد 852/00 kB دانلود
4 طرح درس فیزیولوژی 2اتاق عمل پیوسته 74/00 kB دانلود
1

< >