منابع و مراجع درس  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه کلاسی 20/93 kB دانلود
2 طرح درس علوم آزمایشگاهی 82/47 kB دانلود
1

< >