منابع و مراجع درس  فيزيولوژي (فوریت های پزشکی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فيزيولوژي (فوریت های پزشکی)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه سلول 2/25 MB دانلود
2 اسلایدهای سلول 3/15 MB دانلود
3 طرح درس فوریتهای پزشکی 83/29 kB دانلود
1

< >