منابع و مراجع درس  فيزيولوژي2 (هوشبری)  توسط  دکتر زهرا اكبری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فيزيولوژي2 (هوشبری)  توسط  دکتر زهرا اكبری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه کلاسی 57/50 kB دانلود
2 اسلایدهای اعصاب 5/07 MB دانلود
3 طرح درس 86/94 kB دانلود
4 طرح درس فیزیولوژی 2 هوشبری 118/50 kB دانلود
1

< >