محبوبه زنده بودی


سمت: کارشناس پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

-انجام کلیه امور مربوط به وب سایت دانشکده.
-بررسی پروپوزال ها قبل از  ارسال به داور
-انجام امور مربوط به روند تایید پروپوزال از ابتدا تا تصویب آن از طریق سامانه پژوهشیار
-پیگیری پروپوزال ها بعد از تصویب و گرفتن کد اخلاق
-بررسی پایان نامه ها قبل از صحافی
-شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه

-


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >