پذیرش دستیار تخصصی در رشته کودکان از دوره اینترنی

30 دی 1402

به منظور تأمین نیاز آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای تربیت دستیار تخصصی در رشتههای طب اورژانس ، بیهوشی و کودکان در سال تحصیلی 1403-1402 و طبق مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای تکمیل ظرفیت ، پذیرش به صورت مستقیم از دوره کارورزی (به استثناء پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی "بومی") با شرایطی که در آیین نامه پیوست ارائه شده است انجام میپذیرد.

متقاضیان دارای شرایط جهت پذیرش در  رشته کودکان می توانند جهت نام نویسی و ثبت نام به مسئول امور دستیاری دانشکده مراجعه نمایند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.