موفقیت دستیاران دانشکده در آزمون دانشنامه تخصصی

8 آبان 1400

صد درصد دستیاران رشته داخلی دانشکده پزشکی موفق به قبولی در آزمون دانشنامه تخصصی سال 1400 گردیدند. همچنین یکی از دستیاران گروه جراحی نیز موفق به قبولی در آزمون مذکور گردید.

این آزمون که هرساله توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار می گردد و دستیاران سال آخر و متخصصین فاقد دانشنامه می توانند در آن شرکت نمایند. به قبول شدگان دانشنامه یا بورد تخصصی اعطا می گردد که یکی از شرایط ادامه تحصیل متخصصین دارابودن این دانشنامه می باشد.

به همین مناسبت رییس دانشکده ضمن تبریک به اساتید و دستیاران گروه جراحی و داخلی، از زحمات اساتید،دستیاران و همه دست اندر کاران امر آموزش تشکر و قدردانی کردند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.