بازدید هیات بورد از بخش جراحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

13 آذر 1398

هیات بورد تخصص در تاریخ 98/9/12 از بخش جراحی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بازدید نمودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.