فهرست فرم ها

  نظرات و پیشنهادات

  پرسشنامه ارزشیابی کوریکولوم دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی

  پرسشنامه خود ارزیابی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی

  نظرات و پیشنهادات
کاربر گرامی بی شک نظرات و پیشنهادات شما می تواند دیدگاه دست اندرکاران امر آموزش را روشنتر و مسیر کار را هموارتر نماید.با تشکر از شما که مارا در این راه همراهی می کنید.
  پرسشنامه آموزش در عرصه
پر کردن فیلدهای نام و نام خانوادگی و کدملی و ایمیل و تلفن اختیاری می باشد.
  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

  درخواست های دانشجویی
دانشجویان می توانند درخواست های خود را از این طریق ارسال و جواب آن نیز از طریق همین سایت دریافت نمایند
  پاسخ به سوال تصويري (18 شهريورماه 1394)

 
< >