شرط شرکت در آزمون علوم پایه؟


شرط شرکت در آزمون جامع علوم پایه قبولی در کلیه دروس علوم پایه به استثنای دروس شناور بین علوم پایه و مقدمات بالینی و حداقل 8 واحد از درس های عمومی و کسب میانگین 12 از دروس فوق

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >