دروس ارایه شده توسط  دكتر محمدعلي زارع  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آناتومي 1 (هوشبري)
هوشبري ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آناتومي (2)
هوشبري ,
  علوم تشریح سر و گردن(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  تشريح1 (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب عملی
پزشکی عمومی ,
  آناتومی 1
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  علوم تشریح گوارش عملی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه تنفس(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشريح 1
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  علوم تشریح دستگاه گوارش نظری(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشريح 2
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشريح 3
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  علوم تشریح سیستم حواس ویژه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >