کتب و جزوات  دكتر ماريا ظهيري  


  رویان شناسی پزشکی لانگمن رفرنس گروه های پزشکی آرتین طب چاپ 1 سال 1397
دریافت فایل پیوست
  بافت‌شناسی جان کوئیرا رفرنس گروه های پزشکی آرتین طب چاپ 1 سال 1400 آنتونی.ال مشر
دریافت فایل پیوست
  روش‌های نوین و تکنیک‌های پیشرفته آزمایشگاهی، هیستو پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ۱۳۹۹
دریافت فایل پیوست

< >