دروس ارایه شده توسط  دكتر ماريا ظهيري  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آناتومی
علوم تغذیه ,
  علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آناتومی 2
مامایی ,
  علوم تشریح سیستم حواس ویژه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آناتومی (ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  سلول و بافت شناسی
مامایی ,
  علوم تشریح سر و گردن(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آناتومی 1
مامایی ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب عملی
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه قلب و عروق (پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >