دروس ارایه شده توسط  دکتر ساسان زائری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول پايه داروشناسي
هوشبري ,
  داروشناسی 1
مامایی ,
  داروشناسي
فوريت‌هاي پزشكي ,
  زبان تخصصی 1
پزشکی عمومی ,
  داروشناسی 2
مامایی ,
  فارماکولوژی نظری (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  داروشناسی 2
مامایی (ناپیوسته) ,
  فارماکولوژی عملی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  داروشناسی اختصاصی
پرستاری (ارشد) ,

< >