دروس ارایه شده توسط  دکتر فروغ یوسفی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(4110)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  باکتری شناسی سیستماتیک2(ارشد میکروب)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  میکروب شناسی
پرستاری ,

< >