دروس ارایه شده توسط  دکتر سعيد تاج بخش  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
هوشبري ,
  باكتري شناسي- عملي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  باکتری شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  ارتباط ميكروارگانيسم با ميزبان(4113)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(4110)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  باكتري شناسي عملي(4117)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  میکروب شناسی
پرستاری ,
  باکتری شناسی نظری
پزشکی عمومی ,
  باكتري شناسي سيستماتيك 1(4114)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  باکتری شناسی عملی
پزشکی عمومی ,
  باکتری شناسی سیستماتیک2(ارشد میکروب)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  میکرو شناسی عملی
پزشکی عمومی ,
  باكتري شناسي - نظري
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  ویروس شناسی
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,

< >