دانشجویان برتر  دکتر سعيد تاج بخش  


  مريم خجسته فر باكتري شناسي پزشكي 2 95-94
  داريوش جوهري ميكروب شناسي نظري 94-95
  شكوفه پور اميني ميكروب شناسي عمومي

< >