تحصیلات  دکتر سعيد تاج بخش  


  كارشناسي ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم ايران 1367 1372
  كارشناسي ارشد باكتري شناسي انستيتو پاستور ايران ايران 1372 1375
  دكتري تخصصي باكتري شناسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ايران 1378 1383

< >