اختراعات و ابدعات  دکتر رضا طاهرخانی  


  Development of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays Using 2 Truncated ORF2 Proteins for Detection of IgG Antibodies against Hepatitis E Virus Number of Declaration: 139350140003007346 Registration time of Declaration: 1393/07/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1394 دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی-دکترمنوچهر مکوندی

< >