پایان نامه ها  دکتر رضا طاهرخانی  


  بررسی فراوانی نسبی عفونت با هرپس ویروس¬های 1 و2، ویروس واریسلا زوستر و ویروس سیتومگالو در بیماران مشکوک به مننژیت آسپتیک، مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 94-1393 ایوب نوری دکتری عمومی " دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی"
  تعیین فراوانی نسبی ویروس¬ هرپس سیمپلکس، ویروس سیتومگالو و تعیین ژنوتایپ آنها در نمونه¬های بافتی مبتلایان به سرطان مثانه در استان بوشهر در¬سال¬های 1389 تا 1394 فائزه کشتکار پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی ویروس¬ اپشتن بار و ویروس هرپس انسانی 8 در بیماران مبتلا به سرطان مثانه در استان بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 سیده زهرا عنائی پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی عفونت ویروس¬ پاپیلوما انسانی و تعیین ژنوتایپ آن در بافت¬های پارافینه بیماران مبتلا به کارسینوما مثانه در شهر بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 آرزو بدری پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی پلی¬مورفیسم کدون 72 ژن P53 و فراوانی نسبی ویروس هرپس سیمپلکس در بیوپسی¬های سرویکس با سیتولوژی غیر¬نرمال در افراد مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر مرضیه ذاکر حسینی کارشناسی ارشد ژنتیک دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب توازن (بالاست) کشتی های تجاری ورودی به بندر بوشهر فرشید سلیمانی کارشناسی ارشد دکتر سینا دوبرادران" سرکار خانم مهندس معصومه روانی پور، دکتر رضا طاهرخانی"
  طراحی و بهینه¬سازی DNA-واکسن بیان کننده توالی اسیدآمینه¬ای 607-112 پروتئین کپسید ویروس هپاتیت E متصل شده به توالی سیگنال ترشحی فعال کننده پلاسیمنوژن بافتی و ارزیابی ایمنی¬زایی آن همراه با ادجوانت¬های آلوم، ساپونین و ژن فلاژلین به شکل کوکتیل و فیوز شده بهنام عزیزالهی دکتری تخصصی Ph.D دکتر رضا طاهرخانی-دکترمنوچهر مکوندی" "
  تعیین فراوانی عفونت ویروس جان کانینگهام (JCV) و ویروس پولیوما انسانی BK در بافت¬های پارافینه بیماران مبتلا به کارسینوما مثانه در استان بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 با تکنیک nested PCR-RFLP و آنالیز توالی¬یابی DNA مریم آقاسی پور پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت B و ژنوتایپ¬های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر بوشهر در سال 1395-1393 فاطمه صابری پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت E در زنان باردار در استان بوشهر، در سال 1396-1395 عیسی مهدوی پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "

< >