دروس ارایه شده توسط  دکتر سودابه محمدی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (پیوسته مامایی)
مامایی ,
  روش شناسی تحقیق 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران
پرستاری ,
  روش شناسی تحقیق 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مدیریت آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اپيدميولوژي (بهداشت 5)
پزشکی عمومی ,
  تدریس آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  كارآموزي پزشكي اجتماعي
پزشکی عمومی ,
  اصول خدمات سلامت
پزشکی عمومی ,
  کارورزی پزشکی اجتماعی
پزشکی عمومی ,
  اصول اپیدمیولوژی
پزشکی عمومی ,
  روش تحقیق (ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,

< >