کتب و جزوات  دکتر افشين شيركاني  


  سیگار سیگار به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست
  آلرژی آلرژی به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست
  آسم آسم به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست
  سرطان ریه سرطان ریه به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست
  آنافیلاکسی آنافیلاکسی به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست
  کهیر و آتژیوادم کهیر و آتژیوادم به تشر 1393 دکتر شیرکانی
دریافت فایل پیوست

< >