دروس ارایه شده توسط  دکتر زهرا صداقت  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فیزیولوژی (پرستاری)
پرستاری ,
  فیزیولوژی تنفس(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی1 (مامایی پیوسته)
مامایی ,
  فیزیولوژی 1
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  فیزیولوژی عمومی(4701)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  فيزيولوزي 2
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,

< >